Artikel Gelderlander inzake Spoorzone / IG&D

Bedrijvenclub IG&D, waaronder 275 Doetinchemse ondernemingen vallen, trekt aan de bel. Voorzitter Jan Garretsen heeft een verontruste brief geschreven, gesprekken gehad met de wethouders en spreekt binnenkort de gemeenteraad toe.

,,We snappen heel goed dat de gemeente wat wil met de Spoorzone”, zegt Garretsen. ,,Dat Doetinchem wil groeien naar 70.000 inwoners vinden we ook prima. Maar dat mag niet ten koste gaan van de ruimte voor ondernemers.”

Vrees voor klachten van nieuwe buren
De Spoorzone is onderdeel van bedrijventerrein Verheulsweide, ten zuiden van het spoor vlakbij het centrum van Doetinchem. Nu er plannen zijn om totaal 650 woningen te bouwen (waaronder 120 à 150 appartementen voor asielzoekers), vrezen deze bedrijven ze in de toekomst in het nauw te komen, bij mogelijke klachten van bewoners over overlast.
,,Een bedrijf kan geluid of trillingen veroorzaken”, zegt Garretsen. ,,Een buuronderneming zal daar niet snel over vallen. Maar een bewoner van een woning zal sneller klagen. Bedrijven die er nu zitten maken zich zorgen en bedrijven die zich er willen vestigen bedenken zich wel even.”

Dat in combinatie met het gegeven dat er toch al amper ruimte is voor bedrijven, zorgt ervoor dat de IG&D aan de bel trekt bij de gemeente Doetinchem. ,,De gemeente kijkt vanuit het oogpunt van volkshuisvesting, zonder oog te hebben voor bedrijven. Dat stoort ons”, zegt hij.


Zeventig bedrijven zoeken lege kavel
Garretsen wijst erop dat er een wachtlijst is voor bedrijven die een lege kavel zoeken om zich te vestigen in Doetinchem of binnen de gemeente te verhuizen. De gemeente Doetinchem bevestigt dat er een lijst is met zeventig geïnteresseerde bedrijven.
,,Dat zijn alle bedrijven die eventueel een lege kavel willen”, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Sommige willen een kleine kavel voor een kantoor, andere zoeken ruimte voor een industrieel proces.”


A18 Bedrijvenpark vol of in optie
Lange tijd waren kavels beschikbaar op het A18 Bedrijvenpark bij Wehl. Maar ook daar is niets meer vrij nu alle vierkante meters in optie zijn. Het volle stroomnet zorgt er bovendien voor dat nieuwe bedrijven hier voor 2025 niet kunnen worden aangesloten.
Vanuit de gemeente loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om ruimte te scheppen op bedrijventerreinen en uitbreiding. Eind 2023 gaat een voorstel daarvoor naar de gemeenteraad.

Bron foto en tekst: De Gelderlander

Vergelijkbare berichten