OVER IG&D

Om mee te kunnen praten over zaken als bereikbaarheid, regelgeving en een meer gestructureerde vorm van samenwerking aan te gaan werd in 1993 uit de toenmalige Sectie Industrie, Groothandel en Dienstverlening ingebed in de Stichting Doetinchem ’70, opgericht in 1966 als promotieorgaan van de gemeente Doetinchem, de Vereniging Industrie Groothandel & Dienstverlening opgericht. IG&D Bedrijvig Doetinchem is dé belangenbehartiger van het Doetinchemse bedrijfsleven.

Missie & Visie

Missie:
“Wij zijn de drijvende kracht achter een bedrijvig Doetinchem, waarin netwerken, samenwerking, kennisdeling en lobby de sleutel vormen tot gezamenlijk succes. Onze missie is om een dynamisch netwerk te creëren waarin ondernemers en organisaties elkaar ontmoeten, inspireren en versterken”.

Visie:
“In onze visie zien we een bloeiende gemeenschap van ondernemers in gemeente Doetinchem en regio, verenigd in het netwerk van IG&D. Door actieve betrokkenheid, open communicatie en gedeelde kennis streven we ernaar elke onderneming te laten floreren. We geloven in de kracht van verbinding, waarin de leden van IG&D elkaar niet alleen ontmoeten, maar ook daadwerkelijk bewegen tot nieuwe kansen, inzichten en successen.”

 

Logo IG&D Beweegt Bedrijvig Doetinchem

Slogan: Beweegt Bedrijvig Doetinchem

Toelichting:
Onze slogan “IG&D Beweegt Bedrijvig Doetinchem” staat voor de actieve rol die IG&D speelt in het stimuleren van bedrijvigheid in gemeente Doetinchem en de regio. Door middel van netwerken, kennisdeling en belangenbehartiging van onze leden willen we niet alleen de individuele leden, maar de gehele zakelijke gemeenschap in Doetinchem in beweging brengen.

 

Bijeenkomsten

Goedbezochte, interessante én gezellige bijeenkomsten vormen een essentieel onderdeel van onze netwerkorganisatie. Wij streven ernaar inspirerende evenementen te organiseren die niet alleen informeren, maar ook de interactie en verbinding tussen leden bevorderen. Deze bijeenkomsten bieden niet alleen een platform voor het uitwisselen van ideeën, het leggen van contacten en het ontdekken van nieuwe zakelijke mogelijkheden, maar ook een warme en gezellige sfeer waarin je graag wil zijn. Want we geloven niet alleen in zakelijk succes, maar ook in het genieten van elkaars gezelschap. Het is de combinatie van professionele groei en informeel samenzijn die IG&D tot dé netwerkorganisatie van Doetinchem en omstreken maakt, een organisatie waar je bij wíl horen.

IG&D is meer dan een netwerkorganisatie; het is een gemeenschap waarin ondernemers gedijen, bedrijven groeien en Doetinchem bedrijvig is. We streven ernaar de eerste keuze te zijn voor ondernemers die willen deelnemen aan een actief en betrokken zakelijk netwerk dat hen ondersteunt en beweegt naar succes.

 

Belangenbehartiging leden

IG&D Bedrijvig Doetinchem zet zich in voor de belangen van haar leden door op de achtergrond te lobbyen voor gunstige zakelijke omstandigheden in Doetinchem. Vanuit die rol voeren we de dialoog met overheid en politiek en nemen we deel aan diverse overlegorganen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn het Economisch Overleg Doetinchem (EOD), Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Ondernemerscentrum Achterhoek (DOA). IG&D is bovendien lokaal partner van MKB Nederland.

Wij werken samen met relevante stakeholders en instanties om een positief ondernemersklimaat te bevorderen en de stem van onze leden te laten horen op lokaal en regionaal niveau.

Kennisdeling

IG&D fungeert als een knooppunt waar leden hun expertise kunnen delen en vergroten. Door middel van workshops, seminars en andere educatieve evenementen streven we ernaar de professionele ontwikkeling van onze leden te bevorderen. We geloven dat een gedeelde kennisbasis leidt tot innovatie en een duurzaam zakelijk succes.

Binnen de 7 portefeuilles van IG&D, werken we voor en met onze leden samen aan een optimaal economisch klimaat in Doetinchem.

IG&D fungeert als platform voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs.

Netwerken

IG&D gelooft in de kracht van persoonlijk contact en sterke zakelijke netwerken.. Onze goedbezochte ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zijn sinds jaar en dag de ideale plek voor het leggen van nuttige contacten.

Door elkaar te ontmoeten, in elkaar te investeren en – vaak verrassende – samenwerkingen te zoeken, kunnen we elkaar en onze regio economisch en sociaal versterken.

We bieden een platform waar ondernemers en organisaties elkaar ontmoeten, relaties opbouwen en synergie creëren.
Onze leden hebben toegang tot een uitgebreid netwerk van gelijkgestemden, waardoor zakelijke kansen en samenwerkingen gestimuleerd worden.