IG&D Bedrijvig Doetinchem heeft de belangenbehartiging van haar leden opgesplitst in diverse werkgroepen. Ook werken we met korte tijdelijke werkgroepen als een situatie daarom vraagt. Dit geeft ons de kans om snel te schakelen, met een afvaardiging van leden die gespecialiseerd zijn in het onderwerp of vanuit hun achtergrond nauw betrokken zijn. Hieronder een overzicht van onze werkgroepen en deelnemers. 

Werkgroep Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

Doel:
Het belang van ondernemers (optimale bereikbaarheid per (vracht)auto, LZV, fiets, openbaar vervoer) behartigen door te participeren in overleggen van de gemeente, regio of provincie en het tijdig communiceren over wegwerkzaamheden of –afsluitingen. Er wordt een tijdelijke projectgroep geformeerd indien een standpunt moet worden geformuleerd rondom een actueel onderwerp. Denk aan de onveiligheid op rotondes, Spoorzone en het Mobiliteitsplan 2036.

Deelnemers:
Grietinus Kamps, Multika Consultancy
Twan Boerakker
Albert Ketz, bestuurslid IG&D 
Carla Niezen, projectbureau

Werkgroep Communicatie en Ledenwerving

Doel:
Het organiseren van inspirerende, informatieve en gezellige bijeenkomsten. Ledenbehoud en ledenwerving: acquisitie en introductie van nieuwe leden. Actualiseren van de website, redactie van (digitale) nieuwsbrieven, redactionele stukken, jaarverslag, persberichten en het gebruik van het LinkedIn account.

Deelnemers:
Heidi Gronert, voorzitter
Bram Donderwinkel
Rob Migchelbrink
Sietse Pöpping
Henk Duis
Esther Kuiperij, communicatie


Werkgroep Parkmanagement

Doel:
Uitwisseling van informatie en ervaringen, afstemming van activiteiten vanuit de parkmanagement organisaties en waar mogelijk gezamenlijk uitvoeren van projecten vanuit de ambitie een zoveel mogelijk uniforme beeldkwaliteit op de bedrijventerreinen te realiseren.

Deelnemers:
Jeroen Salemink, voorzitter IG&D
Voorzitters van de parkmanagementorganisaties Akkermansweide, Bedrijvenpark A18, De Huet Keppelseweg, Verheulsweide, Wijnbergen
Carla Niezen, projectbureau

Werkgroep Arbeid en Scholing

Doel:
Het bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Doetinchem door middel van projecten als het Technieklokaal Doetinchem – Bronckhorst, Doetinchem on Stage (VMBO) en Veilige (school) fietsroutes. Aanspreekpunt voor leden in zoektocht naar bijvoorbeeld stagiaires, om- en bijscholing, of subsidiemogelijkheden. Klik hier voor meer informatie >>

Deelnemers:
Ton Loef, voorzitter
Ko van Renssen
Hans Baan, VO Achterhoek
Robert Hummelink, wethouder gemeente Doetinchem
Tekla van Marle (Willy Bras), Graafschap College
Carla Niezen, projectbureau


Werkgroep Duurzaamheid

Doel:
Coördineren van bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energie bij ondernemers in de gemeente Doetinchem.

Deelnemers:
Vacature, voorzitter
Jan Straatman, Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (DOA)
Kevin van Langen, gemeente Doetinchem
Henk Jan Tannemaat, Binnenstad Bedrijf Doetinchem
Bert Wiltink, Parkmanagement Keppelseweg De Huet
Carla Niezen, projectbureau

Werkgroep Veilige Bedrijvenparken

De werkgroep is de opvolger van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. In de werkgroep werken politie, brandweer, gemeente, collectieve beveiliger en ondernemers samen rondom veiligheid op bedrijvenparken.

Deelnemers:
Rob Migchelbrink, voorzitter
Mariska Elburg-Mengers, gemeente Doetinchem
Mike Seggelinck, VNOG
Wilfred van Pijkeren, politie
Hans Donderwinkel, Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem
Gerard Wijnia, Globe Groep
Carla Niezen, projectbureau

Heb je een vraag voor een van de werkgroepen, stuur dan een mail aan Carla Niezen van het projectbureau (projectbureau@igddoetinchem.nl).