Wat heb je allemaal gemist als je niet bij de ALV was?

Nou, ga er maar aanstaan, even een ‘verslagje’ schrijven van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 mei jl. 
Zoveel veranderingen en gebeurtenissen, je moet echt even bijgepraat worden als je er niet bij was! Komt’ ie (en ik ga proberen er geen boekwerk van te maken want dan haak je af..;-))

Jan Garretsen ere-lid
Deze Algemene Ledenvergadering stond in het teken van het afscheid van onze voorzitter Jan Garretsen. De presentatie kreeg hij vooraf niet te zien, alles was in het geheim voorbereid en hij moest zich maar gewoon overgeven aan de organisatie. Gelukkig deed hij dat met verve. De vergadering werd onorthodox geopend door Albert Ketz; Jan was even naar de gang geëscorteerd want we wilden vooraf Jan voordragen voor het ere-lidmaatschap van IG&D Bedrijvig Doetinchem. Met een luid applaus werd dit unaniem besloten en mocht Jan, nadat hij een mooie IG&D speld kreeg opgespeld, de vergadering vervolgen. 

De officiële stukken werden behandeld en goedgekeurd. Ook werd bekend gemaakt dat we een nieuwe website hebben, een mooie infographic met cijfers van 2023 op de tafel hadden liggen en dat de Open Bedrijvendag in maart volgend jaar zal plaatsvinden. Daarna was het tijd voor het onderdeel wijzigingen in het bestuur. Er werd een ontheffing voorgesteld van artikel 8 lid 2 uit de statuten zodat Heidi Gronert een derde termijn mocht starten als bestuurslid. Ook trad mr. Nienke van de Gevel toe tot het bestuur in de functie van secretaris. Gefeliciteerd Heidi met je verlenging, wat fijn dat je bij ons blijft, en van harte welkom Nienke, we zijn heel blij met jouw komst!

Aftreden Ko van Renssen
Ook de bestuurstermijn van Ko van Renssen was afgelopen en niet meer herkiesbaar. Tijd om afscheid te nemen van Ko met mooie woorden van onze voorzitter, en uiteraard een cadeau en bos bloemen. Ko was ook voorzitter van de werkgroep Arbeid & Scholing, hij draagt het stokje over aan Ton Loef die al jaren zitting neemt in deze werkgroep. Ko blijft nog wel voor advies beschikbaar, dat vinden we erg fijn. Ko, hartelijk dank voor al je jaren inzet voor IG&D Bedrijvig Doetinchem!

Aftreden Jan Garretsen
Toen was het moment dan echt daar: het aftreden van Jan Garretsen als voorzitter van IG&D. Wethouder Robbert Hummelink sprak namens gemeente Doetinchem zijn dank uit en Arthur Jansen deed dat als voorzitter van SIKA. Albert Ketz vertelde hoe belangrijk Jan voor ons als IG&D is geweest en hoe dankbaar we zijn voor zijn inzet al die jaren. “Omwille van de tijd..” (voor menigeen een bekende uitspraak van Jan) hielden we de speeches kort. Het laatste woord was aan Jan zelf. 

Nieuwe voorzitter: Jeroen Salemink
En zoals het gaat: de één komt, de ander gaat – tijd om onze nieuwe voorzitter voor te stellen. Het bestuur van IG&D Bedrijvig Doetinchem is de afgelopen periode samen met een werkgroep op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat als voorzitter, en heeft die gevonden in Jeroen Salemink. Jeroen kon zelf niet aanwezig zijn ivm vakantie maar stelde zich middels een filmpje voor. De vergadering werd gesloten en het was tijd voor een heerlijk diner.

Ridder Jan
“Zo, dat hebben we gehad”, zal Jan ongetwijfeld gedacht hebben. Niets was minder waar. Na het voorgerecht hadden we nog een verrassing voor hem in petto: burgemeester Mark Boumans mocht hem onderscheiden namens alle briefschrijvers die vonden dat Jan een lintje verdiend had. Voortaan mag Jan zich Ridder in de orde van Oranje-Nassau noemen. 

Het mooie optreden van Erik Hagelstein, Joop Wallerbosch en band vooraf, tijdens de pauze en tijdens de verrassing voor Jan maakte het plaatje helemaal compleet. Prachtige nummers werden ter ore gebracht en zorgde onmiddellijk voor een fijne sfeer. Dank nog aan Restaurant De Gouden Karper voor het heerlijke eten, het meedenken in ons ‘complot’ en de fijne service van jullie medewerkers. 

En erg mooie bijeenkomst waar we zelf met veel plezier op terugkijken.

Gelukkig was ook Carlo Stevering weer van de partij om alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Bekijk alle foto’s hier >>

Dankwoord Jan Garretsen
Jan schreef een dankwoord voor IG&D, bestuur, ondersteuners en andere aanwezigen / genodigden

 

Vergelijkbare berichten