Arbeid & Scholing

IG&D Bedrijvig Doetinchem is vanuit de commissie Arbeid & Scholing betrokken bij een aantal projecten, waaronder het 3D-printerproject, de Techniekdag en het beroepslokaal. Daarnaast hebben we vanuit deze commissie veel rechtstreekse contacten binnen het onderwijs in de regio. We kunnen je helpen met het vinden van stagiaires, opleidingen voor je werknemers of doorverwijzen als je op zoek bent naar subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via projectbureau@igddoetinchem.nl en we helpen je graag met het vinden van relevante informatie. Een oproep plaatsen in onze IG&D app is natuurlijk ook een goed alternatief; we zijn er om elkaar te helpen en te verbinden!

Stageplaatsen, her- en bijscholing

Ben je op zoek naar een goede stagiair, heb je een leuke stage-opdracht of wil je in contact komen met scholen in de regio die voor hun leerlingen bemiddelen bij het vinden van een stagebedrijf? Of ben je op zoek naar een goede her- of bijscholing voor je medewerkers?

Neem contact op met commissie Arbeid & Scholing en we denken graag met je mee. We hebben een overzicht van aanbieders van opleidingen en contactpersonen per opleiding. Een telefoontje en je weet precies wie je kunt bellen voor jouw vraag.

Subsidiemogelijkheden

Hieronder noemen we een aantal mogelijke subsidiemogelijkheden, veelal branchegericht. Het één meer gericht op de werkgever, de andere meer voor de werknemer. De aanbieders van opleidingen zijn meestal ook deskundig op subsidiegebied en helpen je graag verder. Daarnaast kan er natuurlijk ook gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde commerciële (landelijke) bedrijven.

Opijver
www.opijver.nl
Bedoeld voor mensen die of aan het werk willen, een carriére switch overwegen of zich willen verdiepen in hun vak. In de komende vier jaar worden er in de Achterhoek 1200 vouchers van maximaal € 3500 euro toegekend. Kijk op de website en vraag meer informatie aan.

Oom
www.oom.nl/Regelingen
OOM is het adviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking dat o.a. scholing, cursussen en workshops organiseert voor bedrijven, medewerkers of toekomstige medewerkers in de metaalbranche. Zij co-financieren de opleidingskosten voor werkgevers, werknemers en leerlingen.  Hun regelingen staan op hun website!

Ozone
www.ozone.nl
Hét leerplatform voor en door technische bedrijven. Het programma is kosteloos voor bedrijven die zijn aangesloten bij A+O Metalelektro, OOM en Wij Techniek. Op dit platform tref je basisleerstof die je direct kunt inzetten voor het opleiden van (nieuwe) medewerkers binnen jouw bedrijf. In deze omgeving kun je ook eenvoudig eigen leermodules aanmaken, waardoor je de leerstof afstemt op de processen binnen jouw organisatie. 

A+O Metalektro
www.ao-metalektro.nl/aanbod

A + O Metalektro is het opleidingsfonds van en voor bedrijven in de metalektro. Handvatten voor directie/management, HR-verantwoordelijken en uiteraard ook voor andere medewerkers. Wanneer je tegen een bepaald vraagstuk aanloopt, dat bijvoorbeeld betrekking heeft op inzet of behoud van personeel of recruitment, dan kun je bij hen voor professioneel advies terecht.
A +O Metalektro is er ook voor praktische zaken, zoals de aanvraag en vergoeding van subsidies voor opleidingsmogelijkheden, support, begeleiding en het geven van workshops, trainingen om het kennisniveau van je mensen op peil te houden en/of te verbeteren. Zo sta je niet alleen vandaag, maar ook morgen sterk als organisatie!

Sectorinstituut Transport en Logistiek: STL werkt
www.stlwerkt.nl
Door sociale partners in het leven geroepen om bij te dragen aan een continue stroom aan vakbekwame mensen in de sector transport en logistiek. Zo bieden zij een traject aan voor zij-instromers die zich laten omscholen tot vrachtwagenchauffeurs. Bijv. ook bekend als “ikwordvrachtwagenchauffeur.nl.
STL zet in op duurzame inzetbaarheid en een evenwichtige arbeidsmarkt in de transport en logistieke sector.

SOOB
www.soobsubsidiepunt.nl

SOOB is het subsidiepunt dat nauw samenwerkt met Sectorinstituut Transport en Logistiek. SOOB regelt de subsidies en het STL de uitvoering van de opleidingstrajecten binnen de sector transport en logistiek. Binnen SOOB zijn zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd. Zij behartigen de belangen van de sector, de werkgevers en de werknemers. Meer informatie over subsidiemogelijkheden op de website van SOOB.

Tel mee met taal
www.telmeemettaal.nl/subsidie
Tel mee met Taal is het initiatief dat zich inzet om laaggeletterdheid in Nederland in te perken. Jaarlijks bieden zij subsidies aan voor diverse, uiteenlopende activiteiten die erop gericht zijn om laaggeletterdheid te voorkomen en/of te verminderen. Er zijn subsidiemogelijkheden voor zowel werkgevers, scholen, bibliotheken als voor ouders. Allerlei uiteenlopende organisaties kunnen bij hen terecht voor financiële tegemoetkomingen op dit vlak. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, bestaat er ook dit jaar weer de mogelijkheid om een financiële compensatie aan te vragen.