Dankwoord Jan Garretsen

Inmiddels ‘oud-voorzitter’ Jan Garretsen schreef een dankwoord voor IG&D, bestuur, ondersteuners en andere aanwezigen / genodigden:


Bedankt

Afgelopen donderdag heb  ik tijdens de Algemene Ledenvergadering bij de Gouden Karper in Hummelo afscheid genomen als voorzitter van

IG&D Bedrijvig Doetinchem.

Ik kijk terug op een prachtige middag en avond, die ik nooit meer zal vergeten.

Mijn benoeming tot erelid van IG&D zie ik als een grote blijk van waardering van de leden en het bestuur van IG&D, enorm veel dank daarvoor.

Het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding (Ridder in orde Oranje Nassau) door Burgemeester Mark Boumans was een grote verrassing.
Hoewel… toen ik voor aanvang van de vergadering mijn gezin, familie en vrienden zag binnenkomen begon ik toch wel wat te vermoeden.
Maar Ridder…., dat was extra verrassend.

Ik wil de leden bedanken voor de goede samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen. Uiteraard wil ik het bestuur, commissies en de ondersteuners bedanken voor de prettige en samenwerking.

Tenslotte wil ik de nieuwe voorzitter, Jeroen Salemink, veel succes wensen bij de uitdagende en inspirerende job van voorzitter van IG&D
Bedrijvig Doetinchem.

Met vriendelijke groeten,
Jan Garretsen

Vergelijkbare berichten