IG&D Bedrijvig Doetinchem zet zich in voor de belangen van haar leden door op de achtergrond te lobbyen voor gunstige zakelijke omstandigheden in Doetinchem. Vanuit die rol voeren we de dialoog met overheid en politiek en nemen we deel aan diverse overlegorganen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn het Economisch Overleg Doetinchem (EOD) en Samenwerkende Industriƫle Kringen Achterhoek (SIKA). IG&D is bovendien lokaal partner van MKB Nederland.