VTA Nederland BV

Wij zijn een specialist in opleiding en advisering op het gebied van arboveiligheid, waarbij de opleidingen de nadruk op de logistieke sector hebben zoals bijvoorbeeld intern transporttrainingen, BHV en VCA maar ook beroepsgerelateerde trainingen bijvoorbeeld op het gebied van ADR Gevaarlijke stoffen en Code95.
De advisering richt zich vooral op de technische industrie waarbij te denken valt aan RI&E, Machineveiligheid en ATEX.

Meer informatie op www.vta-nederland.com