Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem

Op 1 mei 2013 is onze Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) opgericht en na flinke inspanning van het bestuur en ambassadeurs en ondersteund door BRO, Retail Raad en Daad en ons eigen secretariaat, is het gelukt om in 2019 tot een BIZ-vastgoed te komen. Vervolgens hebben we de Vereniging BIZ-vastgoed opgericht, de VBVD. Vastgoedeigenaren in het BIZ-gebied zijn tenzij zij dit niet wenselijk achten, automatisch lid van onze vereniging en hebben inspraak. Vanuit de BIZ-vastgoed hebben we zitting in het Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD).