Enteetwee

School voor de Nederlandse taal. Wij onderwijzen statushouders, buitenlanders, uitzendkrachten, laaggeletterden en expats de Nederlandse taal.
Wij zijn lid van de NRTO en beschikken over het keurmerk Blik op Werk. Het tevredenheidscijfer is het op één na hoogtse in de provincie Gelderland, een 8,6. Dit wordt jaarllijks gemeten door Panteia.